Read Me 4

43.00

Unseens For Young Readers

סדרה של ארבע חוברות לימוד אנגלית המשלבות ארבע רמות שונות המיועדות לתלמידי בית ספר יסודי. החוברות מבוססות על Unseens – סיפורים ודיאלוגים הלקוחים מעולם המושגים של הילד.

אל הסיפורים נלווה מגוון רחב של תרגילים להבנת הנקרא, ללימוד מבנה המשפט ולהעשרת אוצר המילים. כמו-כן משלבים התרגילים פעילויות כגון תשבצים, חידונים המבוססים על ידע כללי ושירי ילדים קלאסיים, ומטרתם לבסס ולהעשיר את חוויית הלמידה של התלמידים באופן מעמיק ומהנה.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

נילי עברון-רוטנברג ועינת אדלשטיין הן בוגרות תואר ראשון בשפה וספרות אנגלית וצרפתית ותואר שני בלימודים אמריקניים של האוניברסיטה העברית בירושלים. אייל אדלשטיין עוסק בהוראת אנגלית שנים רבות.

64 עמודים