המורה ציפי- כיתה ו'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה ו'. שברים פשוטים – כפל וחילוק, מספרים עשרוניים – כפל וחילוק, אחוזים – חושבים ובעיות.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:

  • מספרים טבעיים – חזרה
  • שברים פשוטים – כפל וחילוק
  • מספרים עשרוניים – כפל וחילוק
  • אחוזים ויחס

החוברת  נכתבה בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים