המורה ציפי- כיתה ה'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה ה'. פעולות במספרים גדולים, שברים פשוטים – חיבור וחיסור, מספרים עשרוניים – חיבור וחיסור.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:
• מספרים שלמים – חזרה
• ממוצע
• שברים פשוטים – כתיבת והשוואת שברים, חיבור וחיסור
• מספרים עשרוניים – כתיבת השוואה, חיבור וחיסור

החוברת נכתבה בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים