המורה ציפי- כיתה ד'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה ד'. חיבור וחיסור עד המיליון, כפל וחילוק, שברים פשוטים – מהות. המספרים הטבעיים עד מיליון. תכונות האפס והאחד בכפל ובחילוק. מספרים ראשוניים ופריקים. פירוק לגורמים ראשוניים.
החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:
• המספרים הטבעיים עד מיליון
• כפל וחילוק – כפל בעשרות שלמות, בדו ספרתי ובתלת ספרתי, חילוק עם שארית ובעשרות שלמות
• סדר פעולות
• תכונות האפס והאחד בכפל ובחילוק
• מספרים ראשוניים ופריקים
• פירוק לגורמים ראשוניים
• חזקות
• סימני התחלקות
• שברים פשוטים – מהות

החוברת נכתבה בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים