המורה ציפי- כיתה ג'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה ג'. חיבור וחיסור בתחום הרבבה, תרגול וחיזוק כפל וחילוק בתחום לוח הכפל. כפל בעשרות ובמאות שלמות וכפל במאונך.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:

  • מספרים ופעולות חיבור וחיסור בתחום המאה
  • מספרים ופעולות חיבור וחיסור בתחום האלף
  • מספרים ופעולות חיבור וחיסור בתחום הרבבה
  • תרגול וחיזוק כפל וחילוק בתחום לוח הכפל
  • כפל בעשרות ובמאות שלמות
  • כפל במאונך
  • חוקי סדר פעולות

בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים