המורה ציפי- כיתה ב'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה ב'. הכרת המספרים בתחום המאה, חיבור וחיסור בתחום המאה, תרגול כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, בעיות מילוליות.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:
• חזרה – המספרים עד עשרים
• העשרת השלישית עד העשרת העשירית – חיבור וחיסור דו ספרתי בחד ספרתי, בעיות מילוליות
• לוח המאה – מספרים זוגיים ודו ספרתיים
• חיבור וחיסור דו ספרתי בדו ספרתי – כתיבה במאונך ובמאוזן, עם וללא המרה
• כפל וחילוק בתחום לוח הכפל

החוברת נכתבה בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים