המורה ציפי- כיתה א'

36.00

שש חוברות לתרגול פעולות חשבון לתלמידי בתי הספר היסודיים, המותאמות לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

חוברת חשבון לכיתה א'. הכרת המספרים בתחום העשרים, חיבור וחיסור בתחום העשרים ובעשרות שלמות, הכרת המספרים עד מאה ובעיות מילוליות.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

בחוברת:

  • המספרים עד 10 – כמויות, חיבור חיסור, בעיות
  • עשרות שלמות עד 100 – רצף מספרים, חיבור וחיסור בעשרות שלמות
  • העשרת השנייה מ-11 עד 20 – רצף מספרים, חיבור וחיסור עד 20
  • הכרת המספרים עד 100 – מהעשרת השלישית עד העשרת העשירית

החוברת נכתבה בהתאמה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

בחוברת 80 עמודים