בראש טוב, חשבון למתקדמים- כיתה ד'

36.00

ארבע חוברות לתלמידים מתקדמים המכילות משימות העשרה ברמות שונות: שעשועים, פיתוח חשיבה, לוגיקה וראייה מרחבית. כולל פתרונות.

החוברת לכיתה ד' מיועדת לילדים מתקדמים ומכילה משימות העשרה מגוונות ברמות שונות: שעשועים, פיתוח חשיבה, לוגיקה וראייה מרחבית.  בסוף החוברת יש פתרונות.
אפשר לשלב את תכני החוברת בלימודי החשבון במהלך השנה, ולהגיש אותה לתלמידים כחוברת העשרה.  החוברת מתאימה גם לעבודה ותרגול בתקופת הקיץ.
הנושאים לקוחים מתוך תכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.

בחוברת 88 עמודים