בחשבון פשוט, בעיות מילוליות- כיתה ו'

37.00 33.00

שש חוברות המציעות מבחר בעיות מילוליות בחשבון לכיתות א-ו, כולל פתרונות.

מק"ט: 1843 434 קטגוריות: ,

קובץ בעיות מילוליות לכיתה ו', כולל פתרונות.

**מאושר משרד החינוך כחוברת עזר בחינוך המיוחד

הנושאים המופיעים בחוברת בנויים לפי תכניות הלימוד של משרד החינוך.

סקירת הנושאים: בעיות מילוליות בשברים, בעיות מילוליות מגוונות, בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות במספרים עשרוניים, בעיות מילוליות באחוזים, יחס והסתברות ועוד…