בחשבון פשוט, בעיות מילוליות- כיתה ו'

33.00

שש חוברות המציעות מבחר בעיות מילוליות בחשבון לכיתות א-ו, כולל פתרונות.

המלאי אזל

קובץ בעיות מילוליות לכיתה ו', כולל פתרונות.

**מאושר משרד החינוך כחוברת עזר בחינוך המיוחד

הנושאים המופיעים בחוברת בנויים לפי תכניות הלימוד של משרד החינוך.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

סקירת הנושאים: בעיות מילוליות בשברים, בעיות מילוליות מגוונות, בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות במספרים עשרוניים, בעיות מילוליות באחוזים, יחס והסתברות ועוד…