בחשבון פשוט, בעיות מילוליות- כיתה ה'

37.00 33.00

שש חוברות המציעות מבחר בעיות מילוליות בחשבון לכיתות א-ו, כולל פתרונות.

מק"ט: 1842 434 קטגוריות: ,

קובץ בעיות מילוליות לכיתה ג', כולל פתרונות.

**מאושר משרד החינוך כחוברת עזר בחינוך המיוחד

הנושאים המופיעים בחוברת בנויים לפי תכניות הלימוד של משרד החינוך.

סקירת הנושאים: בעיות השואה (בתחום המיליון), בעיות מילוליות (בתחום הרבבות), בעיות מילוליות (בתחום המיליון), בעיות השואה בשברים, בעיות מילוליות בשברים, בעיות השואה במספרים עשרוניים, בעיות במספרים עשרוניים ועוד…