בחשבון פשוט, בעיות מילוליות- כיתה ה'

32.00

שש חוברות המציעות מבחר בעיות מילוליות בחשבון לכיתות א-ו, כולל פתרונות.

קובץ בעיות מילוליות לכיתה ג', כולל פתרונות.

**מאושר משרד החינוך כחוברת עזר בחינוך המיוחד

הנושאים המופיעים בחוברת בנויים לפי תכניות הלימוד של משרד החינוך.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

סקירת הנושאים: בעיות השואה (בתחום המיליון), בעיות מילוליות (בתחום הרבבות), בעיות מילוליות (בתחום המיליון), בעיות השואה בשברים, בעיות מילוליות בשברים, בעיות השואה במספרים עשרוניים, בעיות במספרים עשרוניים ועוד…