בחשבון פשוט, בעיות מילוליות- כיתה א'

33.00

שש חוברות המציעות מבחר בעיות מילוליות בחשבון לכיתות א-ו, כולל פתרונות.

קובץ בעיות מילוליות לכיתה א', כולל פתרונות.

**מאושר משרד החינוך כחוברת עזר בחינוך המיוחד

הנושאים המופיעים בחוברת בנויים לפי תכניות הלימוד של משרד החינוך.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

סקירת הנושאים: שאלות השוואה (עשרת ראשונה), שאלות מילוליות בחיבור (בעשרת הראשונה), שאלות מילוליות בחיסור (עשרת ראשונה), שאלות השואה (עשרת שניה), שאלות מילוליות בחיבור (עם/בלי המרה), שאלות מילוליות בחיסור (עם/בלי פריטה), שאלות השואה בעשרות שלמות, שאלות חיבור/חיסור בעשרות שלמות ועוד…