אני קורא אני מבין- כיתה ב'

33.00

שלוש חוברות לחיזוק מיומנויות שפה והבנת הנקרא, בהתאם לתוכנית הלימודים בבתי הספר, מיועדות לילדי כיתות א,ב ו-ג.

"אני קורא אני מבין – לכיתה ב" – החוברת מובאת לכם למטרות קידום הקריאה, אהבת הסיפור הכתוב ויכולות הבנת הנקרא, על פי תכניות הלימודים המאושרות של משרד החינוך.

הסופר אוריאל אופק היטיב להבין את עולמם הרגשי והחוויתי של הילדים. סיפוריו מביאים תכנים קלאסיים מחיי הילדים במשפחה, בבית הספר והסביבה. ניתן לשלב סיפורים ועבודות מהחוברת גם בהוראה בכיתה, על עונות השנה, החגים, המשפחה וכישורי חיים.

**החוברת מאושרת משרד החינוך כספר לימוד בחינוך המיוחד.

החוברת בנויה מיחידות עבודה. כל יחידה מורכבת מדף סיפור (קריאה ותוכן) ומולו דף עבודה (משימות הבנת הנקרא). אפשרויות העבודה הן: עבודה על פי רצף הסיפורים שבחוברת או בחירת סיפור – יחידה בהתאמה לתלמיד או לנושא-אירוע נבחר בכיתה.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

מיומנויות שפה והבנת הנקרא: מילוי הוראות, איתור פרטים, מיון והכללה, השלמת משפטים, ארגון מידע, שאלות ותשובות, מבנה המילים, רצף, ידע והבנה.