אני הראשון בחשבון, כיתה ו'

38.00

6 חוברות חשבון וגאומטריה לתרגול וחיזוק החומר הנלמד בכיתה,  לתלמידי בית הספר היסודי.

בחוברת אני הראשון בחשבון לכיתה ו' תרגול וחיזוק החומר הנלמד במהלך השנה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה וכן תרגול וחזרה על הנלמד בחופש הגדול.

המשימות משתלבות בסיפור מסגרת מרתק! הילדים מתחלקים לקבוצות ומחברים משימות לחיזוק הנושאים שנלמדו.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

מה בחוברת?
• גימטרייה
• מספרים טבעיים
• שברים פשוטים ועשרוניים – חזרה
• שברים פשוטים
• מספרים עשרוניים
• אחוזים
• יחס
• מעגל ועיגול
• גופים ונפחים
• חקר נתונים
בחוברת 88 עמודים