אני הראשון בחשבון, כיתה ג'

38.00

6 חוברות חשבון וגאומטריה לתרגול וחיזוק החומר הנלמד בכיתה,  לתלמידי בית הספר היסודי.

בחוברת אני הראשון בחשבון לכיתה ג' תרגול וחיזוק החומר הנלמד במהלך השנה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה וכן תרגול וחזרה על הנלמד בחופש הגדול. חשבון לכיתה ג'.
המשימות משתלבות בסיפור מסגרת מרתק! הילדים חוקרים את שכונת מגוריהם.

החוברת יכולה ללוות את התלמידים כחוברת לימוד, עבודה, העשרה ותרגול לאורך שנת הלימודים וכן כחוברת עבודה בתקופת הקיץ.

מה בחוברת?

  • גימטרייה
  • זוויות
  • מבנה עשרוני
  • חיבור וחיסור
  • משולשים
  • כפל וחילוק
  • מדידת אורך
  • סדר פעולות
  • חקר נתונים