מדרשי אגדה ומיתוסים ביהדות   

יונ 8, 2022 | כללי

מלבד התנ"ך, הכולל את ספרי התורה, הנביאים והכתובים, סך הכל 24 ספרים מקודשים ביהדות, ישנם גם "ספרים חיצוניים" וכתבי יד אבודים רבים, שחלקם נמצאו בדורות האחרונים, ושאינם כלולים במערך ספרי הקודש ביהדות.

חלק מהכתבים חזרו לאוצר כתבי המורשת הודות לאיסור על השלכת כתבי יד הקשורים לדת היהודית והמצווה לגנוז אותם.

החשובים שבכתבים שנמצאו הם "מגילות ים המלח" שהתגלו במערות קומראן במדבר יהודה ו"גניזת קהיר" שנמצאה בבית כנסת עתיק בקהיר.

אוצר כתבי המורשת היהודית כוללת גם מדרשי חז"ל, מדרשי אגדה, תלמוד, ספר הזוהר ועוד ועוד. וכמובן גם פולקלור וסיפורים מיתולוגיים רבים, ביניהם: הסיפור על "זיז שדי", השולט בשמים ומוזכר בספר תהילים. זהו עוף ענק ממדים שכאשר הוא פורש את כנפיו הוא מצליח להסתיר את קרני השמש, או – עוף פלאי אחר בשם "בר יוכני" (האם זהו "כנף רננים" המוזכר בספר איוב?) שכאשר נופלת ביצה אחת מהביצים שהוא מטיל, היא מצליחה לשבור 300 עצי ארז… ויש את היצור הפלאי שנקרא "בהמות" – יצור מיתולוגי אוכל עשב חזק וענק ממדים, השולט ביבשה, (אולי היפופוטם? פיל? דינוזאור?) ששוכב בין הצמחים בביצה (מוזכר בסיפור איוב) וחזהו ממלא מדבר שממה.

וישנו גם הלוויתן, יצור מפלצתי השולט במים, דמותו דמות דרקון או תנין אדיר וממלכתו האוקיינוסים ומעמקי הים, בשיניו האדירות המאיימות הוא טורף כל, עיניו זוהרות ומנחיריו יוצא עשן ופיו מתיז ניצוצות של אש. אין אף כלי נשק בעולם שיכול לפגוע בו. לפי המדרש "בהמות" ו"לוויתן" נבראו שניהם ביום החמישי לבריאת העולם והם מחכים אי שם לימות המשיח, אז ישמש בשרם מזון לצדיקים.

הסיפור על סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן, שהיו אחים ומלכו זה לצד זה באמורי אשר בעבר הירדן. משה ובני ישראל נאלצו להילחם בסיחון מלך האמורי כדי להיכנס לארץ ישראל.

ואיך מתאר המדרש את האחים? סיחון היה "קשה כמגדל וחומה, קשה מכל הבריות, ארוך כמו מגדל ורגליו מגיעות לארץ, אין כל בריה שיכולה לעמוד בפניו" ודמותו היתה נוראה יותר מפרעה וכל חילותיו. ואחיו – עוג מלך הבשן, איש ענק ממדים שריד אחרון ל"רפאים" (עם של ענקי אדם שחי בימי קדם בעבר הירדן המזרחי). עוג לפי המדרש היה פליט שניצל מדור המבול וקיבל מהאל ברכה לאריכות ימים על שום הקשר שהיה לו עם אברהם אבינו, ועל שום שנימול יחד עם בני ביתו. עוג ישן על מיטת ברזל באורך של יותר מ-4 מטרים וברוחב 2 מטרים. לפי האגדה, עוג וסיחון היו הצאצאים הישירים של "בני האלוהים" שהתאהבו בבנות האדם והזדווגו איתן.

וישנו גם המדרש על לילית, אולי הפמיניסטית הראשונה? לילית היתה אשתו הראשונה של אדם הראשון שכמוהו נבראה מן האדמה (ולא מצלעו של האדם הראשון, כמו חוה אחריה). לילית דרשה שוויון בינה לבין האדם הראשון וכשלא נענתה נטשה אותו באומרה את שם המפורש ומאז היא משוטטת בחלל כשהיא הופכת להיות מסוכנת, מפתה ומחטיאה, וכדי להגן מפניה ומפני שדים ודמונים אחרים נוצרו קמעות שונים ביניהם: "קערות השבעה" ,אלה הם קערות חרס עליהן נכתב טקסט המהווה סגולה להגנה מפני השדים ומפני לילית.

קיימים עוד מיתוסים רבים נוספים הקשורים בנחש, בסמאל, בחנוך שהפך למלאך מטטרון ועוד ועוד.

המשך יבוא…

מאת יהודית סבזרו