מדיניות החזרות

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

ביטול עסקה דרך האתר

במקרה של ביטול עסקה, שבוצעה דרך האתר, הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת חוברת/ספר , או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על ביטול עסקה תימסר לעופרים הוצאה לאור באחת מהדרכים הבאות:
בפקס שמספרו: 09-8988966
בדואר אלקטרוני: [email protected]

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בחוברת/ספר, עקב אי התאמה בין בחוברת/ספר שסופק לבין חוברת/ספר שהוזמן, או עקב אי אספקת החוברת/ספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר לעופרים הוצאה לאור על חשבונה.
החזרת חוברת/ספר תהיה במצב חדש, שלא נעשה בהם כל שימוש.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים שהוזכרו בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. הספר יוחזר לעופרים הוצאה לאור על חשבון הלקוח

בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי קבלת החוברת/ספר במצב חדש, שלא נעשה בהם כל שימוש.