למה הילד שלי עוד לא שולט בלוח הכפל?

מרץ 31, 2022 | כללי

מתמטיקה היא מהמקצועות המרכזיים הנלמדים במערכת החינוך לאורך כל שנות הלימודים. המתמטיקה מהווה בסיס ללימודי המשך ולימודים אקדמיים בתחומי המדעים. המתמטיקה נחשבת לתחום לימודים המפתח את החשיבה ומכין את התלמידים באופן הטוב ביותר להתמודדות עם בעיות מורכבות, ומקנה להם מיומנויות וגיבוש אסטרטגיות לניתוח ופתרון סיטואציות שונות.

בסיסי הכפל ויסודות לוח הכפל מתחילים להילמד בכיתה ב' ומלווים את התלמידים עד התיכון. תכנית הלימודים של משרד החינוך, מגדירה כי השאיפה היא שתלמידי כיתה ג' יסיימו את השנה כשהם שולטים בלוח הכפל ומצליחים לשלוף באופן אוטומטי מזיכרונם את המכפלות המופיעות בלוח הכפל.

בפועל, כיום ישנם יותר ויותר תלמידים שלא מגיעים לשליטה אוטומטית בלוח הכפל. פעולה שמצריכה שמירת ידע בזיכרון כוללת גם פעולה של שינון.

ילדינו מורגלים בזמינות גבוהה של ידע דרך מדיות מגוונות ומערכות טכנולוגיות שונות. הם גדלים בתרבות בה הכל הפך למהיר, ונגיש ולתהליכים קצרים ומידיים. בעולם בו הכל קורה מהר, משתנה ומתחדש ללא הרף, אנחנו פחות לומדים בעל פה.

הלמידה כיום היא למידה רחבה יותר, השאיפה היא ללמידה רחבה יותר שמתגבשת מניתוח והסקת מסקנות, למידה המוכוונת לפתרון בעיות מורכבות באמצעות לוגיקה.

השינון מתחבר לנו ללמידה ארכאית, כשתלמידים נדרשו ללמוד טקסטים ארוכים בעל פה, לחזור שוב ושוב על שיר מסוים או פרק תנכ"י.

אך בהקשר של לוח הכפל, יש לשינון עדיין מקום חשוב ומרכזי. שליטה אוטומטית בלוח הכפל, מושגת בעיקר באמצעות שינון וחזרה והיא קריטית להתקדמות בלימודי המתמטיקה והיכולת לבצע חישובים ותרגילים מורכבים ומתקדמים לאורך השנים.

אנחנו כהורים, אמונים על מערכת תמיכה עבור ילדינו שתאפשר להם להשלים את הלמידה והעשייה שמתבצעת במערכת החינוך. אנחנו עושים זאת במידה המתאימה לשגרת החיים והבית וברמה בה הבית יכול להיות שותף ותומך בעשייה הלימודית של הילדים.

גם בלימודי לוח הכפל, יש חשיבות ומשמעות לעשייה תומכת בבית. אני ממליצה לשלב שיטות למידה מגוונות, ובהם גם השינון, כמו גם משחק, סיפורים חשבוניים, תרגול ועוד…  כדי לקדם את הלמידה של לוח הכפל ולסייע לילדים להגיע לשלב של השליפה האוטומטית.

מאת: שיר פלכטמן-סבזרו, מורה למתמטיקה, כותבת חומרי למידה ומחנכת בעבר.