חוברות מותאמות

יול 15, 2021 | כללי

כיום עומדים לפנינו ההורים והמורים, שפע ומגוון רחב של חומרי למידה בכל תחום דעת, בחירה אינסופית בין שיטות לימוד, ספרים וחוברות, משחקים, תוכנות מחשב ועוד ועוד. הניסיון להביא לתלמיד את הדבר העדכני ביותר, את העושר הרב ביותר מביא לא פעם לעומס ומסיט מן העיקר.
בבואנו להקנות לתלמידים את מיומנויות הבסיס בעברית ובחשבון אנו מנסים להביא חומרים ממוקדים, המאפשרים עבודה ותרגול תחת כמה שפחות עומס וכמה שפחות מסיחים. דף למידה ממוקד יהיה דף בו מובא לתלמיד נושא לתרגול או עבודה המייתר מסיחים רבים ושונים המקשים על התלמיד להתמקד בתרגול המובא. למידה בתנאים אלה מאפשרת רכישה מעמיקה של המיומנות או הידע אותו אנחנו רוצים להקנות, והפנמה לצורך תרגול ומעבר לשלב הבא.
למידה תחת מסיחים רבים, קפיצה בין נושאים וחיבור בין רעיונות שונים יכול לייצר למידה שטחית שאין בה ממש. יצירת היקשים בין נושאים, חיבור בין תחומי דעת ורעיונות צריכה להתרחש כשלב שני בלמידה ולהבנות כנדבך נוסף על ידע קיים.
רעיונות אלה מיושמים בחוברות וספרי הלימוד של עופרים הוצאה לאור.
בעופרים הוצאה לאור, אנו מקפידים בחומרי הלימוד שלנו על עבודה ממוקדת, בניית תשתית מעמיקה של ידע ומיומנויות לשון, חשבון ואנגלית בהתאם לתכניות הלימוד של משרד החינוך.